PROCEDURA INSOLVENTEI PERSOANELOR FIZICE
PROCEDURA DE INSOLVENTA PE BAZA UNUI PLAN DE RAMBURSARE A DATORIILOR

Preinsolvență

Oferim servicii de consultanță în preinsolvență: analiza dosarelor de recuperări de creanțe, asistență în negocierea amiabilă a recuperărilor de creanțe, negocierea cu debitorul pentru eșalonarea datoriilor restante și obținerea de garanții de la acesta, întocmirea documentației în vederea solicitării intrării în insolvență...

Detalii

Dizolvare/Faliment

Oferim consultanţă şi asistenţă privind: lichidările voluntare conform Legii 31/1990 republicată privind societăţile comerciale, dizolvarea urmată de lichidare pentru următoarele motive: a expirat durata societăţii, imposibilitatea realizării obiectului de activitate, declararea nulităţii societăţii ...

Detalii

Reorganizare judiciară

Oferim consultanță de specialitate în elaborarea planului de reorganizare judiciară, vă reprezentăm în cadrul negocierilor privind angajamentele şi aranjamentele de plată, reprezentam in cadrul negocierilor privind esalonarea datoriilor catre creditori, vă asistăm la transferul bunurilor în contul datoriilor...

Detalii