PROCEDURA INSOLVENTEI PERSOANELOR FIZICE
PROCEDURA INSOLVENTEI PERSOANELOR FIZICE

Legea privind insolventa persoanelor fizice a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 464 din 26 iunie 2015,  termenul de aplicare a legii fiind insa prorogat prin OUG nr. 61/2015. Ulterior, a fost adoptat proiectul de lege pentru aprobarea OUG nr. 61/2015, potrivit caruia, se amana intrarea in vigoare a Legii nr. 115/2015, pentru data de 31 octombrie 2016.

Potrivit Legii privind procedura insolventei persoanei fizice, este considerata a fi in stare de insolventa persoana fizica a carei patrimoniu se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor scadente. Starea de insolventa este prezumata daca debitorul nu isi achita datoriile catre creditori in termen de 90 zile de la data la care acestea au devenit scadente.

Legea nr. 151/2015 reglementeaza trei proceduri de insolventa:

PROCEDURA DE INSOLVENTA PE BAZA UNUI PLAN DE RAMBURSARE A DATORIILOR

  • Suma datorata trebuie sa fie superioara contravalorii a 15 salarii minime pe economie.
  • Durata de executare a planului este de cinci ani, cu posibilitate de prelungire cu inca un an.
  • De la data aprobarii planului de rambursare se suspenda toate masurile de executare silita.
  • In situatia in care planul nu este respectat, sau debitorul nu-si achita datoriile curente, se poate cere inchiderea procedurii pe baza de plan si deschiderea procedurii pe baza de lichidare de active.

PROCEDURA DE INSOLVENTA BAZATA PE LICHIDAREA DE ACTIVE

  • Aceasta procedura poate fi solicitata de catre datornic, in mod direct, in cazul in care "situatia sa financiara este iremediabil compromisa".
  • Creditorii pot solicita deschiderea procedurii de lichidare de active, in cazul in care procedura pe baza de plan nu poate fi dusa la indeplinire.
  • Odata ce instanta a admis insolventa prin lichidare de active, se suspenda executarile silite individuale si se interzice datornicului sa mai foloseasca bunurile si veniturile ce pot fi lichidate.
  • Dupa ce bunurile au fost valorificate, iar sumele obtinute au fost distribuite creditorilor, lichidatorul intocmeste un raport final. Dupa ramanerea definitiva a acestui raport, instanta pronunta inchiderea procedurii si stabileste cat din veniturile datornicului poate fi folosit pentru a acoperi pasivul, dupa inchiderea procedurii. Datornicul va fi eliberat de datorie in cazul in care dupa trei ani de la data inchiderii procedurii a acoperit cel putin 50% din valoarea totala a creantelor, sau dupa 5 ani 40%, etc.


PROCEDURA DE INSOLVENTA SIMPLIFICATA

  • Poate fi accesata de o persoana fizica insolventa, daca suma totala a datoriilor sale este de cel mult 10 salarii minime pe economie, nu are bunuri sau venituri urmaribile si are peste varsta standard de pensionare sau si-a pierdut total sau cel putin jumatate din  capacitatea de munca.
  • Datornicul are obligatia ca, din momentul deschiderii procedurii, sa isi plateasca datoriile curente la timp, sa nu contracteze noi imprumuturi, sa informeze anual comisia de insolventa cu privire la situatia bunurilor sale sau daca obtine venituri suplimentare de peste ½ din salariul minim de economie fata de nivelul declarat la momentul cererii insolventei, sa anunte comisia de insolventa daca mosteneste,  ori ii sunt donate sau intra in posesia unor bunuri sau servicii a caror valoare depaseste salariul minim pe economie.