PROCEDURA INSOLVENTEI PERSOANELOR FIZICE
PROCEDURA INSOLVENTEI PERSOANELOR FIZICE

Consultanta juridica

 • Reprezentarea, acordarea de consultaţii juridice, redactarea şi semnarea de acte, cereri şi alte căi de atac, forme de executare, avizare şi contrasemnarea actelor cu caracter juridic, pentru client;
 • Asistenta si reprezentare juridica in cadrul litigiilor comerciale - asistenta in domeniul reorganizarii/restructurarii, reprezentare faliment si incapacitati de plata, recuperari de creante, concilieri, somatii de plata, dizolvari si lichidari, excluderi asociati sau actionari;
 • Reprezentarea in instantele judecatoresti se face pe tot teritoriul Romaniei prin reprezentantii societatii noastre sau prin colaboratori ,reprezentare in procedura de reorganizare judiciara si faliment atat pentru creditori cat si pentru debitori, conflicte in legatura cu operatiuni de plata si garantie efectuate prin cecuri, cambii, bilete la ordin, acreditive documentare, incasso, etc. cat si in alte conflicte civile, comerciale sau administrative;
 • Insotirea clientului la negocierea contractelor in vederea eliminarii clauzelor nefavorabile clientului si in vederea negocierii corecte a contractelor.

Operatiuni care se executa la Oficiul Registrului Comertului

 • Infiintari societati comerciale indiferent de forma juridica solicitata;
 • Schimbarea sediului social al societatii;
 • Infiintarea/radierea de puncte de lucru;
 • Infiintarea/radierea de sucursale/filiale ale societatii;
 • Autorizarea sediului social si a punctelor de lucru;
 • Recodificarea Obiectului de activitate al societatii;
 • Schimbarea/precizarea activitatii principale a societatii;
 • Actiuni autorizate legal;
 • Completarea obiectului de activitate al societatii;
 • Majorare/diminuare de capital social;
 • Transformarea statutului juridic al unei societati;
 • Mentiuni de prelungire de contracte de sediu social/puncte de lucru;
 • Mentiuni de schimbare date deidentificare ale asociatilor/administratorilor;
 • Cesiune de parti sociale (intrarea sau iesirea unui asociat sau actionar din firma);
 • Numirea sau revocarea unui administrator in cadrul unei firme;
 • Obtinerea autorizatiilor de functionare prin Registrul Comertului (PSI, Protectia Muncii, Mediu);
 • Suspendarea activitatii unei firme pe o perioada de maxim 3 ani din Registrul Comertului; Sanitar si Veterinar) pentru puncte de lucru si sedii sociale cu activitate;
 • Schimbarea formei juridice a unei societati;
 • Redactarea de acte constitutive, acte aditionale, contracte de cesiune, contracte de comodat, precum si orice alte modificari ale actelor constitutive ale unei societati comercial;
 • Indrepatari de erori materiale;

Insolventa

 • Intocmire si redactare cerere de deschidere a procedurii insolventei;
 • Intocmire si redactare cerere de inregistrare a creantelor;
 • Intocmire si redactare contestatie la cererea de deschidere a procedurii insolventei;
 • Intocmire si redactare contestatie la tabelul preliminar/definitiv al creantelor;
 • Intocmire si reprezentarea creditorilor in procedura insolventei;
 • Formulare de eventuale contestatii la rapoartele de activitate ale administratorului/lichidatorului judiciar, atunci cand sunt incalcate drepturile creditorilor pe care ii reprezentam;
 • Formulare cerere, in numele creditorilor, de autorizare de catre judecatorul-sindic privind introducerea actiunea de atragere a raspunderii membrilor organelor de conducere, atunci cand administratorul/lichidatorul judiciar a omis sa indice, in raportul sau asupra cauzelor insolventei, persoanele culpabile de starea de insolventa a patrimoniului debitorului persoana juridica ori daca acesta a omis sa formuleze actiunea etc.

Drept Comercial

 • Redactare cereri in anularea incidentului de plata;
 • Redactare cereri in declararea nulitatii societatilor comerciale;
 • Redactare actiuni in atragerea raspunderii administratorului statutar;
 • Redactare cereri privitoare la retragerea si excluderea societarilor din societate;
 • Redactare si revizuire contracte de vanzare-cumparare;
 • Rredactare contracte de leasing financiar si operational;
 • Redactare contracte de novatie;
 • Redactare contracte de prestari servicii;
 • Redactare contracte de sponzorizare;
 • Redactare contracte de mandat;
 • Redactare contracte de comision;
 • Redactare contracte de inchiriere;
 • Redactare contracte de antrepriza etc.

Recuperari creante/Executari silite

 • Redactare/reprezentare somatii de plata intemeiate pe dispozitiile OG nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plata si OUG nr. 199/2007 privind masurile pentru combaterea intarzierii executarii obligatiilor de plata rezultate din contracte comerciale.
 • Redactare cereri pentru luarea in posesie a bunurilor afectate garantiei in temeiul Legii nr. 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice.
 • Redactare/reprezentare cu privire la cereri de investire cu formula executorie
 • Redactare cereri de punere in executare silita a titlurilor executorii
 • Redactare cereri de validare a popririi
 • Reprezentare in fata executorului judecatoresc a clientilor, participare la actele de executare silita
 • Formulare contestatii la executare impotriva executarii silite, precum si a oricarui act de executare din cadrul procedurii de executare silita
 • Formulare opozitii la executare intemeiate de Legea nr. 58/1934 asupra cambiei si a biletului la ordin, precum si pe Legea asupra cecului nr. 59/1934 etc.

Urmarire/supraveghere clienti/contracte

 • Urmarirea si supravegherea derularii contractelor privind ducerea la indeplinire a tuturor clauzelor contractuale;
 • Instiintarea clientului cu privire la modificarile de actionariat, administrare, puncte de lucru , incidente de plati, litigii ale partenerilor de afaceri;
 • Obtinerea de informatii despre partenerii si potentialii parteneri de afaceri ai clientului;
 • Urmarirea platilor si a scadentelor catre clientii nostri;
 • Solutii juridice legale in vederea protejarii clientului impotriva rau-platnicilor, fraudelor economice, pierderilor pricinuite de/in urma derularii actelor de comert;

Dreptul Proprietatii Intelectuale

 • Formulare cerere de inregistrare a unei marci;
 • Redactare punct de vedere cu privire la respingerea cererii de inregistrare a marcii;
 • Redactare opozitie in numele unui titular al unei marci anterioare sau al unei marci notorii cu privire la marca publicata;
 • Redactare cereri de reinnoire a marcii;
 • Redactare contract de cesiune a marcii, precum si efectuarea tuturor demersurilor necesare pentru inscrierea contractului in Registrul National al Marcilor si, respectiv, publicarea in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala;
 • Redactare contract de licenta exclusiva/neexclusiva, precum si efectuarea tuturor demersurilor de inscriere a licentei in Registrul National al Marcilor;
 • Redactare contract de franciza;
 • Formulare cerere de inregistrare a unui desen si model industrial;
 • Redactare opozitii cu privire la desenul sau modelul supus procedurii de obtinere a protectiei etc.