PROCEDURA INSOLVENTEI PERSOANELOR FIZICE
PROCEDURA INSOLVENTEI PERSOANELOR FIZICE

Dizolvare/Lichidare voluntară

Lichidarea reprezintă ansamblul de operaţiuni necesare încheierii afacerilor societăţii aflate în curs în momentul în care survine dizolvarea societăţii, operaţiuni necesare pentru stabilirea, identificarea şi cuantificarea activelor şi transformarea lor în numerar, stabilirea pasivului, plata creditorilor sociali şi împărţirea rezultatelor lichidării între asociaţi.

În cadrul acestui domeniu, noi vă oferim consultanţă şi asistenţă privind: lichidările voluntare conform Legii 31/1990 republicată privind societăţile comerciale, dizolvarea urmată de lichidare pentru următoarele motive: a expirat durata societăţii, imposibilitatea realizării obiectului de activitate, declararea nulităţii societăţii, activul net reprezintă mai puţin din jumătate din capitalul social, când numărul acţionarilor scade sub minimul prevăzut de lege, lichidările voluntare intervenite în temeiul unor legi speciale, (de exemplu Legea 359/2004 cu modificările şi completările ulterioare) etc.

Totodată, activitatea noastră în domeniul lichidărilor voluntare include şi îndeplinirea procedurilor solicitate de Registrul Comerţului în vederea realizării dizolvării voluntare şi lichidarea societăţilor cu răspundere limitată cu mai multi asociaţi, a societăţilor pe acţiuni, etc.

Falimentul. Etapele Falimentului.

Aplicarea acestei proceduri are loc in momentul in care, in mod cert, redresarea unei societati comerciale nu mai este posibila, singura solutie de achitare a datoriilor sale comerciale fiind lichidarea in intregime a activului.

Procedura falimentului parcurge urmatoarele etape:

 1. Luarea primelor masuri:
  • ridicarea drepturilor debitorului de a-si administra averea;
  • sigilarea bunurilor care fac parte din averea debitorului;
  • inventarierea acestor bunuri;
  • luarea masurilor de conservare a bunurilor;
  • vanzarea unor bunuri;
  • blocarea depozitelor bancare;
  • inscrieri sau inregistrari in registrele de publicitate imobiliara.
 2. Stabilirea masei pasive:
  • intocmirea listei creditorilor, a listei bunurilor debitorului si a contului de profit si pierderi pe anul anterior depunerii cererii;
  • verificarea creantelor si intocmirea tabelelor de creante;
  • intocmirea de catre lichidator a tabelului preliminar al tuturor obligatiilor debitorului;
  • solutionarea de catre judecatorul-sindic a contestatiilor;
  • intocmirea si afisarea tabelului definitiv al obligatiilor debitorului.
 3. Efectuarea lichidarii:
  • vanzarea bunurilor debitorului la licitatie sau direct, cat mai avantajos si cat mai repede, la timpul potrivit si la pretul maxim;
  • evaluarea bunurilor prin expert;
  • publicitatea vanzarilor;
  • incasarea veniturilor rezultate din administrarea bunurilor debitorului;
  • depunerea sumelor obtinute din vanzari;
  • plata taxelor, a timbrelor si a tuturor cheltuielilor aferente vanzarii bunurilor, inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea si administrarea acestor bunuri, precum si plata retributiilor persoanelor angajate in conditiile art. 22 din lege;
  • plata creditorilor care au garantii reale.
 4. Distribuirea sumelor presupune:
  • intocmirea de catre lichidator a raportului si a planului de distribuire si notificarea acestora catre creditori;
  • solutionarea de catre judecatorul-sindic a obiectiilor la raport si la plan;
  • acoperirea cheltuielilor aferente procedurii de lichidare si plata creantelor in ordinea stabilita de lege;
  • consemnarea unor sume pentru plata ulterioara a unor creante;
  • rezolvarea contestatiilor cu privire la creante;
  • intocmirea raportului final si a bilantului de catre lichidator, solutionarea obiectiilor la acestea si aprobarea lor de catre judecatorul-sindic;
  • distribuirea finala a fondurilor debitorului.